Indien u het scherm van uw toestel kantelt (="landschap weergave") dan zal u optimaal van de site gebruik kunnen maken.

Veel gestelde vragen en antwoorden over het leveren en plaatsen van kasseien

1. Welke opbouw is optimaal om jarenlang te kunnen geniet van onze oprit zonder verzakkingen of spoorvorming?

Verzakkingen en spoorvorming van uw voertuigen op uw inrit in kasseien kunnen gemakkelijk vermeden worden door het plaatsen van een extra onderfundering. Indien de bodem bestaat uit zandgrond (vooral in de Antwerpse kempen en noorden van Limburg) dan is de extra onderfundering niet strikt noodzakelijk bij belasting van een gewone personenwagens, maar ook hier is dit een aan te raden onderdeel van uw kassei-inrit. Zeker als de kans bestaat dat u met zwaarder verkeer over de inrit heen moet. Denk maar aan herstellings- of bouwwerken aan de woning waarbij bijvoorbeeld een dakwerker met een vrachtwagen op de inrit moet kunnen rijden, brandweer in geval van bijvoorbeeld een schouwbrand, leveringen van zware meubels, aanleg van een zwembad,… belangrijk is om al vooruit te kijken naar de (verre) toekomst en de functie van uw kassei-inrit hierin. Bij plaatsing van een extra onderfundering wordt er uitgegraven tot op een diepte van 40-45cm voor grote kasseien, 30-35cm voor kleine mozaïekkasseien (of kleiklinkers). De dikte van de onderfundering bedraagt 15 tot 20cm. Voor inritten met gewoon verkeer van personenwagens adviseren wij een onderfundering in broccilion of steenpuin, indien er zwaarder verkeer over de inrit moet rijden is het toch aan te raden over te gaan naar een onderfundering in type IIA, dit is gebroken betonpuin met 3% cement. Dit laatste wordt geproduceerd in een betoncentrale en is iets duurder dan de gewone onderfundering in steenpuin. Voor terrassen tot slot wordt een onderfundering met een dikte van 20cm voorzien, en hierin wordt bovendien een wapeningsnet geplaatst om opvriezen van het terras te voorkomen. Terrasverhardingen zijn immers minder solide of stevig door hun beperkte dikte dan de kasseiverhardingen die niet kunnen opvriezen.

2. Waarom kiezen voor een gemodificeerde of onderhoudsvrije voegvulling en niet voor een los voegvullingsmateriaal zoals zand, split (poussier) of dolomiet?

Plaatsing van een losse voegvulling zoals split (porfier of kalksteen) of dolomiet is zeker niet slecht en geeft een rustiek effect. Indien u bovendien houdt van mosgroei in de voegen is een losse voegvulling zeker aan te raden. Nadelen hiervan zijn echter het voortdurende en jaarlijkse onderhoud om onkruid te verwijderen, het vuil dat zich bovendien continu vanuit de voegen bovenop de kasseien vastzet en waardoor u nooit een echt zuivere, kleurrijke kassei krijgt, het wegzakken in de voegen tussen kasseien bij het dragen van schoeisel met fijne hakken en uw kasseien die nooit helemaal vast zullen liggen. Ze gaan altijd een beetje blijven bewegen zeker op plaatsen waar u wringt met de wagen om in- en uit te rijden. Plaatsing van een gemodificeerde voegvulling in gemodificeerde voegmortel (waterdicht) of epoxy (waterdoorlatend) verhelpt al deze problemen maar vergt wel een bijkomende investering. Omdat het de ruime temperatuursverschillen in ons klimaat moet weerstaan en dat vele jaren lang zijn deze producten heel wat duurder dan een gewone voegvulling in split of dolomiet.

3. Wat zijn de meest gebruikte kasseisoorten?

Het meest worden porfier en gres kasseien geplaatst, deze kasseisoorten komen (samen met de boerenkasseien) het meest voor en dan vooral de vierkante formaten. Een vierkante porfier kassei werd in het verleden het meest gebruikt voor onze Belgische wegen. Bovendien werden onze Belgische kasseien ook geëxporteerd naar onze buurlanden en vindt u bijvoorbeeld porfier kasseien terug in steden als Parijs. Een porfier kassei werd uit de rosten gekapt en de vlakheid ervan hangt af van de tijd dat ze op de wegen gelegen hebben en hoeveel verkeer (vroeger vooral paard en kar) erover gereden heeft. De kleur ervan is vooral blauw/ roze en dit geeft een eerder koud en strak effect. Een gres kassei is gekapt uit een sedimentaire steenlaag (zand dat zich miljoenen jaren gelden op de bodem van de zeeën heeft afgezet en dat door de druk van het water versteend is). Hierdoor is een gres kassei van nature uit al veel vlakker dan een porfier kassei en geeft een warmer effect door zijn grijs/bruine tint. Beide kasseisoorten worden gebruikt bij woningstijlen gaande van klassiek, pastorij en hoeve stijl tot zeer modern tijdloos, voorbeelden hiervan kan u zien op onze website bij “realisaties”. Buiten porfier en gres kasseien zijn er nog vele andere soorten kasseien en steen die u terug kan vinden op onze website bij “ assortiment”.

4. Hoe lang dien ik na plaatsing van mijn kasseien met mijn voertuigen van de inrit af te blijven?

Te voet of met de fiets kan dit natuurlijk onmiddellijk na plaatsing, met een personenwagen adviseren wij minimum een week, bij voorkeur 2 weken de inrit te laten ‘rusten’. Dit wil zeggen dat de stabilisé waarin de kasseien geplaatst zijn dient uit te harden om zijn volledige sterkte te bereiken. Theoretisch bedraagt deze termijn 28 dagen maar na een week, 2 weken heeft deze laag in stabilisé meer dan 80% van zijn sterkte bereikt. Vooral het draaien met een voertuig of het manoeuvreren is erg schadelijk voor de inrit vlak na de plaatsing van de kasseien en moet zeker vermeden worden. Hetzelfde geldt voor de voegvulling van de kasseien die ook een uithardingstijd van ongeveer 2 weken nodig heeft.

5. Kan ik de voorbereidende grondwerken zelf uitvoeren of kan ik hiervoor een eigen grondwerker inzetten?

Dit kan zeker, uiteraard dienen de grondwerken kwalitatief uitgevoerd te worden omdat ook hier de leuze geldt: “goed begonnen is half gewonnen”. Wij kunnen in dat geval samen met u de aan te houden niveau’s en uit te graven dieptes bekijken zodat u zelf aan de slag kan of uw grondwerker perfect weet wat hij/ zij dient te doen.

6. Sluiten de voorbereidende grondwerken en de plaatsing van de kasseien steeds perfect op elkaar aan?

Grondwerken zijn minder weersafhankelijk en kunnen dus ook bij regenval uitgevoerd worden. De planning voor grondwerken ligt meestal al geruime tijd vast omdat de meeste grondwerkers erg veel werk hebben. Het plaatsen van kasseien is wel weersafhankelijk en wordt niet uitgevoerd als de hele dag regen voorspeld wordt. Hierdoor kan het gebeuren dat er tusssen uitvoering van de voorbereidende grondwerken en de plaatsing van de kasseien 1 of enkele dagen verlopen, uiteraard wordt dat zoveel mogelijk vermeden en tot een minimum herleid.

7. Hoe wordt de oprit in kasseien afgeboord?

Indien u kiest voor vierkante kasseien of kleine mozaïekkasseien wordt de oprit (en paden) steeds afgeboord met een zelfde kassei in rechthoekig formaat. Deze kasseien zijn ook zwaarder en robuuster zodat ze een ideale steun vormen aan de zijkanten van de verharding. Bovendien wordt aan de buitenkant van de verharding tegen deze boordkassei nog een stut of steun geplaatst in stabilisé wat een extra sterkte geeft aan het geheel. Bij plaatsing van een oprit in rechthoekige kasseien wordt uiteraard dezelfde kassei als de rest van verharding gebruikt als boordkassei maar ligt deze dan in de andere richting geplaatst als de kasseien op de oprit, dit om een duidelijke visuele boord te vormen.

8. Hoe wordt het legpatroon bij vierkante en rechthoekige kasseien best gekozen?

Hier geldt de regel dat kasseien meestal in halfsteensverband geplaatst worden, dit is min of meer vergelijkbaar met het verband waarin de meeste woningen in baksteen gemetst worden. U heeft dan een langse voeg (zoals de horizontale lange voegen bij een gemetste muur) en een dwarse voeg tussen de kasseien en die in iedere rij kasseien verspringt. Deze verspringing is nooit overal perfect in de helft van de kassei van de rij erboven of eronder want kasseien zijn niet perfect maatvast zoals bakstenen. Belangrijk bij een oprit is om te weten dat de langse voegen loodrecht op de aslijn van de inrit en dus rijrichting staan. Als de inrit dus in een L-vorm ligt zal het de legrichting in het eerste deel van de oprit veranderen van richting wanneer met links of rechts afdraait naar bijvoorbeeld de garages. Visueel is het zo dat een oprit met de langsvoeg loodrecht op de rijrichting veel breder oogt (maar korter), indien de langsvoeg in dezelfde richting als de inrit geplaatst wordt oogt de oprit smaller maar wel langer. Voorbeelden van deze legpatronen vindt u terug bij 'realisaties' op onze website.

9. Welke legpatronen kan ik kiezen bij boerenkasseien?

Boerenkasseien zijn kasseien in diverse formaten en ook dikwijls onregelmatig van vorm waardoor ze niet thuishoren bij de rechthoekige of vierkante formaten. Hierdoor is het plaatsen van boerenkasseien in lijnen of halfsteensverband niet mogelijk. Boerenkasseien worden geplaatst in bogen (segmentverband) of in wildverband. Voorbeelden hiervan kan u ook bekijken bij ‘realisaties’ op onze website.

10. Welke breedte is ideaal voor onze oprit?

Indien u met de wagen gebruik maakt van uw verharding is een minimumbreedte van 3 meter zeker aan te raden. Als dit een toegangsweg is die leidt naar uw woning en waar u nergens moet uitstappen en zaken uit de wagen dient te laden volstaat deze breedte. Indien u comfortabel wil uitstappen en bijvoorbeeld boodschappen wil kunnen uitladen, aan beide zijden van de wagen, is een breedte van 4,5m eerder aan te raden.

11. Wordt er bij aanleg van onze kassei verharding rekening gehouden met een goede afwatering van de verharding?

De afwatering van uw kassei verharding, en zeker grenzend aan uw woning, is van cruciaal belang. Waterinsijpeling in de woning door afwatering van de inrit naar de woning toe is immers zeer schadelijk voor een bouwwerk. In sommige gevallen kan het niet anders en wordt geadviseerd op die plaats tussen gevel en verharding een afwateringsrooster te plaatsen. In elk geval wordt er door ons steeds gekeken wat de optimale afwatering van uw verharding is, dit visueel of bij twijfel door middel van een lasertoestel. Dit laatste wordt ook door de grondwerker gebruikt bij het uitzetten van de juiste, uit te graven niveau’s. Er wordt steeds naar gestreefd de kasseiverharding (en ook bij andere verhardingsmaterialen) te laten afwateren in de tegenovergestelde richting van de woning. Levering en plaatsing van afvoerroosters, klokputjes om ene optimale afwatering te garanderen kunnen door ons steeds voorzien worden, en ook de bijhorende afvoerbuizen.

12. Hoe kan ik vermijden dat de lelijke putdeksels zichtbaar blijven in mijn kasseiverharding?

Hiervoor bestaan mooie en elegante oplossingen in de vorm van de zogenaamde klinkerdeksels, dit zijn bakvorminge deksels gefabriceerd uit aluminium en inox met een hoogte van 10cm. Hierin worden de kasseien geplaatst nadat ze op dikte gezaagd zijn. Deze deksel kunnen uit hun kader gelicht worden door middel van handvatjes die u in de hoeken van de deksel in voorziene uitsparingenkan vast vijzen. De deksels zijn bovendien voorzien van een rubber afdichting om de geur van de put eronder (bijvoorbeeld septische put) tegen te houden. Houdt er wel rekening mee dat een deksel zwaarder is dan een gewoon gietijzeren deksel en bij grotere formaten zoals 60x60cm u best met 2 personen een dergelijk deksel licht.